INTRODUCERE

www.kinesisclinic.ro, administrat de KINESIS PHYSICAL THERAPY , cu adresa în BUCURESTI, BUCURESTI SECTORUL 3, str. DRISTORULUI, nr. 1, C.I.F.: 38341072, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J40/17270/2017, cunoaște importanța pe care o au datele dumneavoastră cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea acestora.

Ne dăm interesul să procesăm datele cu caracter personal în conformitate cu legislația actuală aplicabilă pe teritoriul României și cu Regulamentul (UE) 2016/678 care privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, respectând abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Prezenta politică de confidențialitate privește toate datele cu caracter personal primite voit în momentul utilizării site-ului www.kinesisclinic.ro.

Pacient sau potențial pacient www.kinesisclinic.ro

În momentul accesării www.kinesiclinic.ro, este posibil ca prin intermediul formularelor din site să ne transmiteți comentarii, sugestii sau întrebări referitoare la site și serviciile oferite.

Vom utiliza astfel datele dumneavoastră de contact pentru a realiza o comunicare eficientă în legătură cu solicitarea pe care o primim. Scopul pentru care aceasta acțiune va avea loc este analiza și oferirea de răspunsuri privind informațiile și serviciile oferite de către www.kinesisclinic.ro.

Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm sunt după cum urmează a fi explicate mai jos în prezenta Politică de confidențialitate.

Pentru a putea strict comunica cu dumneavoastră prin intermediul formularelor de contact din site, dar și pentru a vă programa la clinică, sunt următoarele:

 • Nume;
 • Prenume;
 • E-mail;
 • Telefon;

Oferirea acestor date este absolut necesară pentru ca activitatea noastră să fie una eficientă și pentru a vă putea oferi serviciile noastre. Dacă refuzați furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus, poate să atragă imposibilitatea de a vă furniza serviciile pe care le doriți și chiar de a vă răspunde cererilor, comentariilor și sugestiilor.

Unde ajung datele dumneavoastră

Ne angajăm să nu oferim/dezvăluim datele cu caracter personal pe care le furnizați în momentul în care completați formularele din site-ul www.kinesisclinic.ro, niciunei categorii de destinatari cum ar fi: parteneri, furnizori, autorități publice.

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de:

 • A fi informat referitor la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, conform legilor în vigoare;
 • De a avea acces nelimitat la datele cu caracter personal proprii;
 • De a interveni în orice moment considerați asupra datelor dumneavoastră;
 • De a nu fi supus unei decizii cu caracter automat;
 • De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră și chiar de a solicita ștergerea, modificarea acestora în condițiile impuse de lege;
 • De a vă opune utilizării lor în scop de marketing în mod gratuit și fără a necesita o justificare.
 • De a vă adresa în orice moment autorităților competente dacă considerați că a fost încălcată legea în vigoare.

Durata prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi determinată de momentul exercitării dreptului dumneavoastră, respectând Directiva 95/46/CE (GDPR)

Dacă aveți întrebări, solicitări sau plângeri, ne puteți scrie oricând la adresa de e-mail: contact@kinesisclinic.ro .